Evropska regulativa za zaštitu podataka (GDPR) stupila je na snagu 25. maja 2018. godine. Ovo je savršena prilika da Hunter Urban potvrdi svoju posvećenost poštovanju i zaštiti vaših ličnih podataka koje obrađujemo u toku naših poslovnih aktivnosti. Hunter Urban je uvek shvatao vašu privatnost veoma ozbiljno. Ova Politika privatnosti navodi ko je odgovoran za lične podatke koje nam dostavljate, koje lične podatke dobijamo od vas, način na koji koristimo i obrađujemo takve lične podatke, sa kime možemo da ih podelimo, kao i vaša prava i izbor koji se odnose na vaše lične podatke. U ovoj Politici koristimo termine „lični podaci“ ili „podaci“. Ovim terminima nazivamo vaše podatke, odnosno podatke na osnovu kojih je moguće da budete identifikovani kao pojedinac ili uz pomoć kojih je moguća identifikacija određene osobe, bez obzira na to da li su ove informacije sakupljene onlajn ili putem kontakata sa zaposlenima.

Politika Privatnosti

1. Ko je odgovoran za lične podatke koje sakupljamo?
U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka, Hunter Urban, Jevrejska 12, Novi Sad ili bilo koja njegova podružnica, u zavisnosti od slučaja, kontroliše lične podatke koje sakupljamo i koristimo tokom naših poslovnih aktivnosti. To je zato što Hunter Urban, kao i njegove podružnice određuju svrhu za koju se koriste vaši lični podaci i sredstva za obradu. Hunter Urban ili bilo koja od njegovih podružnica povremeno može biti zadužena za obradu podataka, tj. u slučajevima kada obrađujemo lične podatke u vaše ime i prema vašim uputstvima. Bez obzira na to da li smo zaduženi za kontrolu ili obradu podataka, uvek se pridržavamo odredaba koje su u skladu sa GDPR-om.
2. Kako prikupljamo vaše lične podatke?
U zavisnosti od toga ko ste, klijent, dobavljač ili neki drugi poslovni partner, komuniciramo sa vama na različite načine. Vaše lične podatke obično direktno prikupljaju naša različita odeljenja, tokom poslovanja sa vama (ili sa kompanijom koju zastupate), kada tražite informacije o našim proizvodima i uslugama, kada vršite porudžbine od nas, kada nas snabdevate proizvodima ili nam pružate usluge, kada želimo da uspostavimo partnerstvo sa vama, kada prisustvujete obukama i događajima koje organizujemo, itd. Lične podatke takođe možete dati svojevoljno, na primer kada koristite opciju „kontaktirajte nas“ na našoj veb stranici ili kada na neki drugi način stupite u kontakt sa nama, npr. putem imejla ili preko naših stranica na društvenim mrežama, kada se registrujete na jednoj od naših platformi, kada posetite izložbe naših proizvoda, kada se pretplatite na naše biltene, itd.
3. Koje vaše lične podatke obrađujemo?
U lične podatke koje sakupljamo uglavnom spadaju:
- vaše ime i prezime;
- poslovni kontakt podaci (titula, broj telefona, imejl, adresa firme);
- podaci o prijavljivanju (kada se registrujete na jednoj od naših platformi);
- vrsta preduzeća za koju radite (opština, izvođač radova, arhitektonski biro, itd.);
- vrste projekata koji vas zanimaju;
- komentari ili zvučne poruke koje ostavljate na našim platformama.
Kada koristite našu internet stranicu, Hunter Urban takođe, automatski prikuplja određene informacije, kao što su:
- IP adrese i imena domena posetilaca;
- tip pretraživača i platforme;
- istorija prikazanih stranica;
- vaša lokacija i druge informacije o korišćenju vaše veb lokacije.
Gore navedene informacije sakupljamo za potrebe administracije našeg sajta, kao što je na primer analiza podataka za trendove i statistike. Ove podatke koristimo kako bismo unapredili usluge, razvili nove proizvode i ponudili proizvode i usluge koje bi mogle da vas interesuju. Ovi podaci se takođe koriste za prilagođavanje sadržaja na našoj veb stranici, kao i radi pružanje boljeg iskustva našim korisnicima.
Takođe, možemo prikupiti lične podatke iz prijava za posao (kao što je vaš CV, obrazac za apliciranje i propratno pismo).
Kada pošaljemo imejl našim registrovanim korisnicima, možemo pratiti ko je otvorio poruke i ko je kliknuo na bilo koji od ponuđenih hiperlinkova. To radimo kako bismo utvrdili performanse naših imejl kampanja i poboljšali naše ponude. Ukoliko u budućnosti ne želite više da primate ove poruke, možete „odustati“ od takvog vida komunikacije tako što ćete upotrebiti opciju „odustani od usluge" koja je omogućena tokom komunikacije.
Ako nam pružate lične informacije koje se odnose na treća lica, potvrđujete da imate saglasnost tog trećeg lica da te podatke dostavite nama (ili to činite po nekom drugom pravnom osnovu, u zavisnosti od slučaja), kao i da ste omogućili da pomenuti podaci iz ove Politike privatnosti budu dostupni trećem licu.
4. U koje svrhe koristimo vaše lične podatke?
Hunter Urban može prikupiti lične podatke u sledeće svrhe:
-radi zaključenja i sprovođenja ugovora zaključenog sa vama;
-radi slanja informacija koje ste zahtevali ili koje bi mogle biti od interesa za vas na osnovu vaših preferencija;
-radi pozivanja na Hunterovu obuku ili druge događaje;
-radi komunikacije sa vama i kako bismo mogli da odgovorimo na pitanja koja ste postavili;
-radi aktiviranja i upravljanja onlajn nalozima na koje ste prijavljeni;
-kako biste mogli da vršite plaćanja za proizvode koje ste kupili;
-kako bismo kontinuirano unapređivali naše proizvode i usluge;
-kao i u sve drugu svrhe koje su direktno u vezi sa našim poslovnim odnosima, bilo da ste klijent, dobavljač ili neki drugi poslovni partner.
Svaki put kada sakupljamo lične podatke od vas, obaveštavamo vas o specifičnoj nameni kako bismo pružili potpuni pregled o tome kako koristimo vaše lične podatke. Prema principu „ograničenja namene“ u skladu sa GDPR-om, nećemo obrađivati vaše podatke u neku drugu svrhu umesto one zbog koje su inicijalno prikupljeni.
5. Pravna osnova za obradu vaših ličnih podataka
Prema GDPR-u, glavni osnov prema kojem ćemo obrađivati vaše lične podatke je:
-moramo da poštujemo ugovor koji smo zaključili sa vama (ili sa kompanijom koju zastupate), ili moramo da pripremimo takav ugovor;
-imamo zakonsku obavezu da obradimo podatke koje sakupljamo od vas;
-imamo opravdan interes da obrađujemo vaše lične podatke;
-dobili smo vašu eksplicitnu i preciziranu saglasnost.
Obavestićemo vas o ovom zakonskom osnovu svaki put kada uzmemo podatke o vama.
6. Sa kime delimo vaše lične podatke?xx
Vaše lične podatke možemo preneti drugim povezanim kompanijama, prilikom sprovođenja ugovora koji smo sklopili sa vama ili prilikom sakupljanja informacija ili dokumentacije koju ste tražili od nas. Takođe možemo deliti vaše podatke sa pružaocima usluga, izvođačima i podizvođačima koji podržavaju naše poslovanje kako bi nam pomogli da pružimo najbolje proizvode i usluge, organizujemo događaje, itd. Na primer, možemo koristiti pružaoce usluga, kako bismo obradili podatke o plaćanju, obezbedili analitiku ili koristili softver trećeg lica za upravljanje našim CRM sistemom. Prilikom angažovanja spoljnih pružalaca usluga, istima omogućavamo ograničen pristup vašim informacijama, tako da taj pružalac usluga može da izvršava različite zadatke u naše ime. Ovim pružaocima usluga zabranjeno je da koriste vaše lične podatke za bilo koju drugu svrhu osim da pružaju gore pomenutu ispomoć, i ugovorom su obavezani da štite lične podatke koje im je Hunter Urban poverio, kao i da deluju u skladu sa opštim principima privatnosti opisanim u ovoj Politici privatnosti.
Hunter Urban zadržava pravo da otkrije i/ili prenese lične podatke trećem licu, ukoliko Hunter Urban smatra da postoji osnovani razlog da je otkrivanje ličnih podataka neophodno za identifikaciju, kontaktiranje ili pokretanje zakonskih postupaka protiv nekoga ko može da izazove povredu ili ometanje (namerno ili nenamerno) naših prava ili imovine. Štaviše, Hunter Urban može da otkrije lične podatke na zahtev suda ili kada u dobroj nameri smatra da je to propisano zakonom ili regulativom - ili kada ga sud ovlasti da to učini – ili kako bi reagovao na hitan slučaj.
Čak i ako odlučite da Hunteru ne dostavite svoje lične podatke, možete i dalje da posećujete većinu sadržaja na veb stranici Hunter Urban. Međutim, možda nećete moći da pristupite određenim opcijama, ponudama i uslugama i možda nećete moći da iskoristite određene pogodnosti koje pruža Hunter Urban.
7. Kako štitimo vaše lične podatke?
U zavisnosti od prirode podataka, konteksta i svrhe obrade, kao i rizika koji može da utiče na privatnost fizičkih lica, Hunter Urban se obavezuje da preduzme sve tehničke i organizacione mere kako bi obezbedio odgovarajuću sigurnost ličnih podataka, uključujući zaštitu protiv neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i zaštitu od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.
8. Vaša prava
Postoji čitav niz prava koja se odnose na vaše lične podatke koje obrađujemo.
Imate pravo da primate kopije ličnih podataka koje imamo o vama.
Imate pravo da od nas zatražite da ispravite svoje lične podatke ako su netačni ili nepotpuni. Imate pravo da tražite da se vaši lični podaci obrišu u određenim okolnostima. Imate pravo da se protivite korišćenju vaših ličnih podataka u određenim okolnostima (na primer kao što je direktni marketing). Imate pravo da povučete vašu saglasnost u bilo kom trenutku, sve dok se oslanjamo na vašu saglasnost za dalju obradu vaših ličnih podataka, a takođe imate pravo da podnesete prigovor nadležnom organu za zaštitu podataka onda kada smatrate da nismo obrađivali vaše lične podatke u skladu sa zakonima o zaštiti podataka.
Takođe će vam biti obezbeđena mogućnost odustajanja (odjavljivanja) koja je dostupna u našim reklamnim porukama.
9. Koliko dugo ćemo zadržati vaše lične informacije?
Vaše lične informacije zadržaćemo koliko god bude bilo potrebno za izvršenje ugovornih ili predugovornih obaveza sa vama kao (potencijalnim) klijentom, dobavljačem ili nekim drugim poslovnim partnerom.
10. Izmene
Povremeno ćemo morati da vršimo izmene ove Politike kako bismo bili sigurni da će ostati usklađena sa najnovijim zakonskim propisima i svim promenama u našoj praksi upravljanja privatnošću.
Kada budemo menjali ovu Politiku, obavestićemo vas o takvim promenama, ukoliko to bude bilo potrebno. Kopija najnovije verzije ove Politike uvek će biti dostupna na ovoj stranici.
11. Kontakt
Za bilo koju opciju na koju imate pravo i želite da je iskoristite ili za bilo koje pitanje koje imate o načinu na koji obrađujemo vaše lične podatke, možete poslati imejl na sledeću adresu: office@hunterfashion.rs.